IMC-Professionals houden van overzicht, de uitdaging om het grotere geheel te overzien in uw bedrijfsprocessen en hun onderlinge afhankelijkheden in de keten, met een scherp oog voor uw klanten, medewerkers en leveranciers.
     De aanpak en het stappenplan is altijd op maat voor uw specifieke bedrijfssituatie, doelgericht en met de nodige flexibiliteit.
     De verander cycli zijn telkens kort, onderdeel van een heldere structuur met duidelijk gespecificeerde milestones en eindresultaten.

Veranderingstrajecten kunnen complex en dynamisch van aard zijn. Door het herkennen en wegnemen van blokkades, coaching van het individu en team en het geven van vertrouwen, worden veranderingen op de juiste wijze begeleid en gestimuleerd.
     Mensen veranderen als ze gemotiveerd zijn om te leren.
     De autonomie en ruimte krijgen om andere manieren van werken mee te bedenken en uit te mogen proberen.
     Lean en Agile proces verandering methoden en de filosofie helpen hierbij om de juiste cultuur en mind-set te realiseren voor verandering.

Bij IMC-PRO zijn de Professionals oprecht betrokken bij uw organisatie, uw klanten en uw medewerkers om verandering te bewerkstelligen.

Eric Klappers

"Even voorstellen. Ik ben Eric Klappers en eigenaar van IMC-PRO. Ik wil graag samen met u werken aan de optimalisatie van en verbinding tussen uw bedrijfsprocessen op het snijvlak met de informatiesystemen, met een ‘end-2-end' visie op de keten en waardecreatie voor uw klanten. Ik sta voor resultaatgericht werken middels een mensgerichte en gestructureerde aanpak van idee tot implementatie.

Belangrijke speerpunten zijn kwaliteit, efficiënte processen, samenwerking tussen en binnen teams, een uitdagende ambitie en maximaal bijdragen aan uw organisatie doelstellingen."

"Organiseren, enthousiasmeren en verbeteren zit in mijn genen. Ik stimuleer mensen om in beweging te komen."