IMC-PRO's houden van overzicht, de uitdaging om het grotere geheel te overzien in uw bedrijfsprocessen en hun onderlinge afhankelijkheden in de keten, met een scherp oog voor uw klanten, uw leveranciers en uw medewerkers.
     De aanpak en het stappenplan is altijd op maat voor uw specifieke situatie, flexibel en doelgericht.
     De verander cycli zijn telkens kort, onderdeel van een heldere structuur met duidelijk gespecificeerde milestones en eindresultaten.

Veranderingstrajecten kunnen complex en dynamisch van aard zijn. Door het herkennen en wegnemen van blokkades, coaching van het individu of team en het geven van vertrouwen, worden veranderingen op de juiste wijze begeleid en gestimuleerd.
     Mensen veranderen als ze gemotiveerd zijn om te leren.
     De autonomie en ruimte krijgen om andere manieren van werken mee te bedenken en te testen.
     Lean proces verandering methoden en de filosofie kunnen hierbij helpen om de juiste cultuur en mind-set te realiseren voor verandering.

Bij IMC-PRO zijn we oprecht betrokken bij uw organisatie, uw klanten en uw medewerkers om verandering te bewerkstelligen.

Eric Klappers

"Even voorstellen. Ik ben Eric Klappers. Ik wil graag samen met uw medewerkers werken aan synergie tussen uw bedrijfsprocessen, op het snijvlak met de informatiesystemen, met een ‘end-2-end' visie op de keten en waardecreatie voor uw klanten. Belangrijke speerpunten zijn kwaliteit, efficiënte processen, samenwerking binnen en tussen teams, uitdaging en een gestructureerde aanpak van idee tot implementatie. Organiseren en verbeteren zit in mijn genen. Ik stimuleer mensen om in beweging te komen."